ریز تینا 'بستنی راش بستنی و مغز گردو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

آیا شما آماده برای شروع ساخت یخ sundaes کرم؟ این ها 'شروع کردن بسیار آسان است، اما آن را سخت تر می شود دیگر شما را به بازی!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingFoodFood ServingTinyTina-sCreamSundaeRush