Flatbread اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

مدیریت فروشگاه مواد غذایی خود را به عنوان در خدمت شما مشتریان خود را از غذاهای درخواست آنها. دان 'تی را به طولانی!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingFoodCookingFood ServingGirlsFlatbreadExpress