پیتزا نقطه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   165 76.19% with 21 votes

اجرای کسب و کار پیتزا! راضی کردن مشتریان خود را با دادن به آنها پیتزا آنها می خواهند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesGirlFoodCookingFood ServingManagementGirlsPizzaPoint