پیشخدمت ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

به عنوان بسیاری از مردم که شما می توانید قبل از زمان بسته شدن. کسب درآمد به اندازه و ارتقاء برای رستوران.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesMouse SkillFoodFood ServingGirlsBeachWaitress