انگشت کوچک 'کلوچه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   113 78.57% with 14 votes

خدمت به مواد غذایی مناسب به مشتری خود را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingGirlFoodFood ServingGirlsPinky-sPancake