کافه ساحلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

کمک به این پیشخدمت جذاب شرکت به کسانی که گردشگران ساحلی در آینده به تعداد کمی از راستای تجدید حیات نوشیدنی تابستان او و دسر های جالب توجه!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationGirlFoodFood ServingGirlsSeasideCafe