Kairi 'بستنی Shoppe بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

خدمت بستنی حق در مشتریان خود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingKidsSimulationFoodFood ServingKairi-sCreamShoppe