یخ مغازه کرم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

این یک بازی سرگرم کننده است! کافی است روی رنگ صحیح از بستنی و چاشنی زدن به سفارش بچه ها 'کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که شما با استفاده از مخروط درست است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsAdventureSimulationMouse SkillFoodTiming Food ServingCreamShop