Ice Cream cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Đây là một trò chơi thú vị! Chỉ cần nhấp vào màu sắc chính xác của kem và trang trí dựa trên các trẻ em 'thứ tự. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng hình nón. Vui chơi!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsAdventureSimulationMouse SkillFoodTiming Food ServingCreamShop