Canh cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Phục vụ súp ngon cho khách hàng trước ngày kết thúc.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsGirlFoodCookingFood ServingGirlsSoupShop