Sally 's Soup cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Tôi thức dậy sớm vào buổi sáng để bắt đầu chuẩn bị món súp của tôi và tôi bắt đầu bán chúng cho các khách hàng yêu quý của tôi. Họ yêu thích hương vị trong cửa hàng của tôi và họ đến thăm tôi mỗi ngày cố gắng mới. Nhưng tôi có một thời gian hạn chế nên tôi phải nấu ăn và bán nhiều như tôi có thể trong thời gian ngắn. Giúp tôi và hãy 's xem cách nhanh chóng, chúng tôi có thể làm việc!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlFoodCookingFood ServingManagementGirlsSally-sSoupShop