Skittles: Smoothie Cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cung cấp cho khách hàng của bạn kết hợp sinh tố mà họ mong muốn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillFoodAdverFood ServingSkittlesSmoothieShop