Bánh Phục vụ trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Phục vụ bánh tươi và nóng tại khách hàng của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingKidsFoodFood ServingPancakeGame