Bunzy 's Boathouse Bistro Bonanza Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Phục vụ thực phẩm theo danh sách các đơn đặt hàng. Theo thứ tự cẩn thận!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingMatching BoatBirdsFoodFood ServingBunzy-sBoathouseBistroBonanza