Mickey 'của Crazy Lounge Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Ngồi cho khách hàng, mất trật tự và mang đến cho khách hàng 's bảng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingFoodFood ServingMickey-sCrazyLounge