Belle 's Bistro Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Công việc của bạn là để điền vào đơn đặt hàng càng nhanh càng tốt. Nhanh hơn bạn là nhiều tiền hơn bạn thực hiện.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingFoodCookingFood ServingBelle-sBistro