Gấu đói Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   110 100% with 11 votes

Làm cho một tốt đẹp và ngon cho khách hàng chịu của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingAnimalBearFoodCookingFood ServingGirlsHungryBears