Bữa ăn thạc 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Phần bốn của trò chơi ăn Masters. Một lần nữa, học cách nấu ăn và chuẩn bị bộ hoàn chỉnh các bữa ăn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingSeriesFoodCookingFood ServingGirlsMealMasters