متفرقه دیوانه میکی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نشستن مشتریان، را سفارش و آن را به مشتری به ارمغان بیاورد جدول '.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingFoodFood ServingMickey-sCrazyLounge