بازی همبرگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

آماده برگر خوب و دقیق به مشتریان خود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingMouse SkillFoodFood ServingHamburgerGame