فروشگاه شیرینی بی شیرینی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

بازی پخت و پز خوشحال ساخت و فروش دونات خوشمزه است. می تواند به شما ساخت تا بهترین فروشگاه شیرینی بی شیرینی؟ استفاده از اشاره گر ماوس به ایجاد دونات خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingMouse SkillGirlFoodTiming Food ServingAndroid GirlsDonutShop