کارشناسی ارشد کنجاله 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

سعی کنید ایجاد یک وعده غذایی کامل برای هر کس به غذا خوردن و لذت بردن از.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSeriesFoodCookingFood ServingGirlsMealMasters