دختر خوشگل 'برای تولید آرد و نانوایی محصولات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

این یک بازی نانوایی است. مشتریان سفارش محصولات نانوایی از قبیل کیک، کیک، نان و دونات و شما نیاز به آنها را. چیزی که شما به طور معمول نیاز به انجام است با کلیک بر روی بخشی از آشپزخانه که در آن محصول مورد نیاز ساخته شده است سپس آن را پخت در فر و در نهایت به مشتری ارائه. استثنا دونات و قهوه است که باید پخته نمی شود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlFoodCookingFood ServingBelle-sBakery