تراس آفتابی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

هنگامی که آب و هوا خوب است، مردم بیرون رفتن در آفتاب برای یک روز سرگرم کننده آرامش بخش. تجربه روز پر مشغله فعال در این بازی مدیریت و از آن لذت ببرید همراه با مشتریان. ناهار است که در تراس آفتابی و آفتاب خدمت کرده است، پیشخدمت یک روز شلوغ پیش از او.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingMouse SkillGirlFoodTiming Food ServingManagementSunnyTerrace