رستوران خانوادگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2110 67.74% with 31 votes

ایجاد غذاهای خوشمزه خود را در آشپزخانه و مطمئن شوید که مهمانان خود را دریافت کنید سفارشات خود را در زمان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به بازی بازی. در صفحات سفارش در زیر صفحه نمایش کلیک کنید تا در نظم.

Role PlayingSimulationMouse SkillFoodTiming Food ServingFamilyRestaurant