پیتزا XPRESS بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   48 33.33% with 12 votes

نگاهی به سفارشات مشتریان و محل آن toppings در پیتزا استفاده کرد، و طبخ آنها، و جعبه آنها. دان 'تی پشت!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت های ماوس
- اقدام.

Role PlayingKidsSimulationFoodFood ServingPizzaXpress