کلوچه خدمت بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

خدمت پنکیک تازه و گرم در مشتریان خود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingKidsFoodFood ServingPancakeGame