شیدایی برگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دانلود بازی 3 بازی برگر تلنگر آنها مطابقت کردن و ایجاد دستور برای برنده شدن!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleRole PlayingMatching FoodFood ServingAndroid BurgerMania