سوشی برو دور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

سوشی مناسب را برای مشتریان خود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingFoodFood ServingAndroid SushiRound