Sushi Go Round Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Làm cho sushi quyền cho các khách hàng của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingFoodFood ServingAndroid SushiRound