Pinky 's Pancake Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   113 78.57% with 14 votes

Phục vụ thức ăn phải để khách hàng của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingGirlFoodFood ServingGirlsPinky-sPancake