Sara 's Beach Ice Cream Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   83 72.73% with 11 votes

Sara 's kem giỏ hàng đã được mở trên bãi biển xinh đẹp ở Hawaii. Kem cô đã trở nên nổi tiếng, và người đến với cửa hàng của cô. Kết quả là, Sara là quá bận rộn mà cô ấy cần giúp đỡ của bạn. Vì vậy, cho vay cô ấy một tay bằng cách chuẩn bị kem cho cô ấy. Khách hàng có thể được khá thiếu kiên nhẫn nên cố gắng để được nhanh chóng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingGirlFoodFood ServingGirlsSara-sBeachCream