Tiny Tina 's kem sundae rush Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu làm sundaes kem? Nó 's bắt đầu giảm khá dễ dàng, nhưng nó sẽ khó khăn hơn các bạn còn chơi!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingFoodFood ServingTinyTina-sCreamSundaeRush