Ice Cream Run Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Sẵn sàng để chạy một cửa hàng kem? Giữ mát với các trẻ em tại địa phương bằng cách xây dựng cửa hiệu kem đa xúc! Kiếm được điểm bằng cách xây dựng tách mà không có lỗi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingFoodFood ServingCream