بستنی ساحل سارا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

سبد خرید بستنی سارا 'شده است در ساحل زیبا در هاوایی افتتاح شد. او یخ کرم معروف شده اند، و از مردم به مغازه او می آیند. به عنوان یک نتیجه، سارا خیلی شلوغ است که او نیاز به کمک شما است. پس او را دست آماده سازی بستنی برای او به من قرض بدهید. مشتریان می تواند کاملا بی تاب است، بنابراین سعی کنید به سریع.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlFoodFood ServingGirlsSara-sBeachCream