Sushi Phục vụ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Có một tấm, nhìn vào khay chuyển động, nơi các thành phần phải vào tấm và kéo nó vào khay bên phải.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillFoodFood ServingSushi