چی فهمیدی؟ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بازی یک مسابقه رقص شکستن است. شما را به حریف خود را از طریق یک کانال ویدئو های ماهواره ای و رقص شروع ارتباط برقرار کنند. در هر نوبت جدید شرکت کننده باید تمام حرکت های قبل از حریف خود را تکرار کنید و برای اضافه کردن یکی از جدید. حریف همه چیز را از جمله حرکت های جدید و توالی را نگه می دارد در حال رشد تکرار می شود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Memory MusicDancingWhatcha