Whatcha Got? Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trò chơi này là một cuộc thi break dance. Bạn kết nối với đối thủ của bạn thông qua một kênh video vệ tinh và bắt đầu nhảy múa. Trong mỗi lượt mới người tham gia phải lặp lại tất cả các nước đi trước các đối thủ của mình và để thêm một mới. Đối thủ lặp đi lặp lại tất cả mọi thứ kể cả di chuyển mới và trình tự không ngừng tăng lên.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Memory MusicDancingWhatcha