Sears DJ Vũ Thạc sĩ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Hey DJ, giữ nhịp và phá một di chuyển! Nó 's các vũ trường đầu tiên của năm và bạn nó' s thời gian để tạo ấn tượng. Vuông giảm so với trường 's của bạn DJ nóng nhất và nhận được đám đông nhảy.

Điều khiển:
Nhấn các phím mũi tên trong thời gian theo điệu nhạc.

SeriesMusicDancingAdverSearsDanceMaster