سیرز دی جی رقص استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

هی DJ، نگه داشتن ضرب و شتم و سینه یک حرکت! این ها 'رقص مدرسه برای اولین بار از سال و شما آن را' بازدید کنندگان زمان به را یک تصور به است. مربع خاموش در برابر مدرسه خود را 'بازدید کنندگان داغترین دی جی ها و دریافت کنید جمعیت به رقص.

کنترل بازی:
را فشار دهید از کلید های arrow در زمان با ضرب و شتم.

SeriesMusicDancingAdverSearsDanceMaster