استودیو رقص Boogy باش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15 16.67% with 6 votes

کپی مربی رقص حرکت خود را برای حرکت با کلیک کردن بر روی گوشه های رنگی در دنباله سمت راست!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlMemory DancingDanceStudioBoogyBash