Dance Studio boogy Bash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   14 20% with 5 votes

Sao chép điệu nhảy của bạn hướng dẫn di chuyển để di chuyển bằng cách nhấp vào các góc màu trong chuỗi đúng!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillGirlMemory DancingDanceStudioBoogyBash