Dance Dance Carabao Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Có bốn mũi tên tương ứng với phím định hướng bàn phím của bạn. Một khi trận đấu bắt đầu, các mũi tên sẽ bắt đầu di chuyển lên. Hiện phím bấm của bàn phím phím định hướng tương ứng với một lần các mũi tên di chuyển nó chồng lên nhau. Bạn có số điểm với mỗi mũi tên đúng lúc.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để tương tác.

ArcadeMatching AnimalDancingDanceCarabao