Dance With Barbie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Làm một số di chuyển killer với barbie.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

KidsGirlMemory DancingAdverGirlsDanceWithBarbie