Dance Dunk-off Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Phù hợp với di chuyển của bạn đến các biểu tượng nhấp nháy khi họ chuyển sang màu xanh.

Điều khiển:
Z, X, C, V, B = di chuyển
A, S, D = di chuyển đặc biệt (khi nhảy)

SportsBasketballDancingDanceDunk-off