Điệp viên hoàn toàn Vũ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   157 68.18% with 22 votes

Giúp các điệp viên hoàn toàn làm một thói quen nhảy hoàn hảo. Nếu bạn bỏ lỡ một. bạn sẽ giảm. Nếu tất cả ba rơi xuống trò chơi hơn và thử lại.

Điều khiển:
Có hai loạt các bước nhảy. Nhấn nút đúng ở trung tâm khiêu vũ.

GirlSeriesMusicDancingAdverTotallySpiesDance