Bóng rổ vô địch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   125 70.59% with 17 votes

Mục đích của trò chơi này chỉ như nhiều niềm vui như nó là đơn giản: bắn như rất nhiều công đoạn như bạn có thể. Mỗi lần chụp thành công là giá trị hai điểm, ngoại trừ hai mươi giây cuối cùng, khi mỗi shot có giá trị ba điểm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SportsBallMouse SkillBasketballChampionship