مسابقات قهرمانی بسکتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   125 70.59% with 17 votes

هدف از این بازی فقط به همان اندازه سرگرم کننده است، آن را به عنوان ساده است: ساقه به عنوان حلقه های بسیاری که شما می توانید. هر ضربه موفقیت آمیز به ارزش دو نقطه است، به جز برای بیست ثانیه گذشته، زمانی که هر شات به ارزش سه نقطه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallMouse SkillBasketballChampionship