فرانک پرتال تخصصی اولی شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

ببینید که چگونه بسیاری از نقاط شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingSportsBallMouse SkillBasketballAnimalTiming FrankTownHoops