پرتال تخصصی اولی ترفند چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سعی کنید تا عکس بسکتبال سخت شما را در مقابل کامپیوتر تلاش برای ایجاد عکس های سخت تر بازی.

کنترل بازی:
کشیدن و به ساقه کلیک کنید

SportsBallMouse SkillBasketballTrickHoopsChallenge